logo

Tarifele sunt negociate în funcţie de solicitările de servicii şi vor face parte integrantă a unei oferte personalizate. Tarif minim: 400 lei / asociaţie

Pachete de servicii:

Administrare financiară

1. Organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice, în condițiile legislaţiei în vigoare;
2. Întocmirea listelor lunare de plată a întreținerii, în conformitate cu reglementările legislaţiei în vigoare;
3. Întocmirea și completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidența fondului de reparații, registrului pentru evidența fondului de rulment, registrului pentru evidența fondurilor speciale, registrului pentru evidența fondului de penalizări, precum și alte formulare specifice activității de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei și finanțelor și alte reglementări legale în vigoare;
4. Întocmirea ștatelor de plată pentru angajații asociației de proprietari;
5. Plata facturilor emise de furnizorii de utilităţi. (contact)

Casierie

Încasarea prin mijloace informatice, cu frecvența și în locurile specificate în contract, a cotelor de întreţinere a proprietarilor, la cheltuielile curente ale asociației precum și a altor venituri cuvenite asociației de proprietari.

Societatea noastră vă oferă posibilitatea plăţii online, din portal, prin accesarea contului personal.  (contact)

Administrare tehnică

1. Inspecţia periodică a proprietății comune, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comună;
2. Inspectarea proprietății individuale, cu acordul proprietarilor sau notificare prealabilă, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comună;
3. Supunerea spre analiză a ofertelor furnizorilor de bunuri și servicii, în vederea selectării ofertei care satisface cerințele de preț, durată de execuție și calitate. Obținerea aprobării comitetului executiv al asociației de proprietari;
4. Achiziţia materialelor necesare întreținerii și reparațiilor curente proprietății comune a asociației de proprietari;
5. Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociația de proprietari cu furnizorii de bunuri și servicii;
6. Supravegherea lucrărilor de reparații și participarea la recepția acestora;
7. Verificarea anuală a indexului contoarelor de apartament, calculul consumurilor și a costurilor aferente - regularizări;
8. Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, incărcarea și evacuarea gunoiului menajer și alte activități. Sesizarea comitetului executiv în cazul încălcarii acestora. (contact)

Întreţinere şi remediere

Execuţia de reparații minore la elementele proprietății comune (înlocuire becuri, întrerupătoare, elemente de închidere la uși sau ferestre, etc). (contact)

Consultanţă şi management în derularea proiectelor

1. Asigurarea legăturii cu proprietarii de apartamente, cu președintele și comitetul asociației de proprietari;
2. Asigurarea legăturii cu furnizorii de utilități, îndeplinirea tuturor formalitătilor necesare semnării contractelor de furnizare a utilităților comune aferente imobilului, negocierea contractelor în interesul asociației de proprietari, rezolvarea problemelor apărute și /sau existente pe toată perioada contractului;
3. Planificarea, coordonarea și controlul activităților de reabilitare, întreținere și dezvoltare optimă a proprietății, potrivit intereselor proprietarilor, deciziilor acestora și a resurselor alocate;
4. Consultanță tehnică, juridică și economică, privind activitatea de administrare a imobilului;
5. Efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea şi întreținerea imobilelor din cadrul asociaţiei de proprietari;
6. Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociația de proprietari cu furnizorii de bunuri și servicii;
7. Asigurarea respectării de către asociație a legilor și reglementărilor legale precum și a hotărârilor emise de Primăria de sector și/sau de Primăria Municipiului București;
8. Îndeplinirea oricăror altor obligații prevăzute expres de lege, precum și a celor stabilite prin contractul încheiat cu asociația de proprietari;
9. Alte sarcini hotărâte prin contractul de administrare. (contact)

Curăţenie

Servicii de curățenie aferente spațiilor comune, interioare și exterioare (hol intrare, garaje, casa scărilor, spații tehnice, holuri, alei exterioare de intrare în imobil). Administratorul va fi responsabil pentru asigurarea personalului, supravegherea, pregătirea și inspecția necesară pentru realizarea acestor servicii. (contact)

Întreţinere spaţii verzi

1. Marcarea și întreținerea marginilor trotuarelor;
2. Colectarea frunzelor și a altor gunoaie căzute în urma furtunilor;
3. Întreținerea arborilor, arbuștilor și plantelor floricole;
4. Întreținerea gazonului (tuns săptămânal, irigarea pe timpul verii și de 1-2 ori pe săptămână primavara și toamna, fertilizare, combaterea bolilor și dăunătorilor);
5. Înlocuirea arborilor și arbuștilor uscați din cauze fiziologice sau accidentale (opțional la cererea asociației de proprietari și în baza unei oferte ulterioare). (contact)

Cenzorat, expertiză contabilă şi consultanţă

Specialiştii noştri vă stau la dispoziţie cu servicii profesioniste în îndeplinirea atribuţiilor de cenzor al asociaţiei de proprietari, conform legislaţiei în vigoare.

Dacă aveţi nelămuriri cu privire la situaţia financiară a asociaţiei dumneavoastră sau dacă preluaţi preşedenţia asociaţiei, noi vă stăm la dispoziţie pentru verificarea corectitudinii soldurilor balanţei activ – pasiv, pe baza documentelor puse la dispoziţie.

De asemenea, dacă sunteţi locatarii unui imobil nou construit şi doriţi sa vă constituiţi în asociaţie de proprietari, vă stăm la dispoziţie cu personal calificat, pentru întocmirea documentelor necesare, pe toată durata procesului de înfiinţare a asociaţiei de proprietari. (contact)